Pies i COVID


Na początku pandemii ukazały się informacje o spostrzeżeniach dr Sabine Olex-Condor o tym, że obecność zwierząt domowych może pozytywnie wpływać na chorych z COVID-19, gdzie ma on łagodniejszy przebieg ❤️😉.
Poniżej wnioski Jana Jurgiela, Krzysztofa J. Filipiak, […] i Tomasza Dzieciątkowskiego z odniesieniem do badania ❣️👌

„Z obserwacji empirycznych wynika, że obecność zwierząt domowych może pozytywnie wpływać na przebieg COVID-19. Anegdotyczne dowody próbują przekonać, że lekarze weterynarii rzadko są dotknięci COVID-19. Doktor Sabina Olex-Condor, hiszpańska lekarka w  Madrycie, zasugerowała w wywiadzie, że łagodny przebieg jest częstszy u pacjentów posiadających zwierzęta domowe (dostępne na: http://www.vetnolimits.com ; http://www.psy.pl ;  https://plus.gloswielkopolski.pl/ )  Jak dotąd nie znaleziono korelacji między posiadaniem zwierząt domowych a występowaniem łagodnego przebiegu COVID-19. W naszym badaniu dokonaliśmy przeglądu literatury, starając się ustalić możliwe wyjaśnienie tej obserwacji. Sugerujemy, że nawracający kontakt z koronawirusami zwierzęcymi może prowadzić do stymulacji układu odpornościowego, tworząc tym samym skuteczną odpowiedź na zakażenie SARS-CoV-2….
……Zatem pacjenci posiadający zwierzęta domowe mogą mieć łagodny przebieg zakażenia SARS-CoV-2, który zaobserwowano w Hiszpanii. Nawracający kontakt z patogenami może działać jako mobilizacja immunologiczna przeciwko SARS-CoV-2 na wiele różnych ścieżek”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7215164/

 

Previous Białko roślinne
Next Otyłość i COVID

No Comment

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 2 =